Laikmets un mūžība


Pastāsti man
Pastāsti man, draugs,
kurš uzvarēs?
Un kura zaudējums dāvās man mieru?

Pastāsti man
Pastāsti man, draugs,
kurš uzvarēs?
Kurš uzvarēs?

Es biju…
Kultūras furunkuls Laikmeta degungalā,
redzēju Laikmetu asarās vemjam pie bāra.
Izvemta nožēla, izvemta cieņa un gods,
Laikmeta vēmekļus aizslauka sētnieka slota.
Zaudēto vietā nāks citi.
Šodienas dižgari rītdien būs publikai slikti.
Šodienas publika rītdien būs veca un akla.
Mode ir mainīga, bet modē viss iet uz apli.
Laikmeta cīņā pie baznīcas mūriem
redzēju asinis un gaviles pūlī.
Laikmets ir ievainots, cīņa ir kļūdaina.
Ļaudīm šķita, ka Laikmets ir Mūžība.
Tikums ir lapseņu pūznī mests akmens,
netikums ieēdies miesā, bet aptvert
to nav nedz laika, nedz pieņemtu regulu.
Lūdzu, kāds, izspiediet mani no deguna.

Viss ir pa pāriem kā šķirstā
Labais un Ļaunais ir mūsos līdz mirstam
Līdz viens no diviem gūst virsroku
Laikmets vai Mūžība

Viss ir pa pāriem kā šķirstā
Labais un Ļaunais ir mūsos līdz mirstam
Līdz viens no diviem gūst virsroku
Aktuāls vai paliekošs.

Pastāsti man
Pastāsti man, draugs,
kurš uzvarēs?
Un kura zaudējums dāvās man mieru?

Pastāsti man
Pastāsti man, draugs,
kurš uzvarēs?
Kurš uzvarēs?

Es biju…
Mūžības acis un redzēju visu un visus:
cilvēki meklēja Dievu – citu pēc cita,
tūkstošiem tempļu, kultu, ganu un elku.
Ticība Dievam rada pamatu velnam, bet
ticība velnam rada nāvi un postu.
Cilvēku stāvi svārstās uz plosta.
Redzēju godkāres pilnos,
redzēju pēdējos neliešus, kas kļuva par pirmiem.
Redzēju dzīves, ko izmaina nauda,
dvēselē jaucoties gribai ar kaunu;
mierā un klusumā izgaisa jauda.
Pasaule mainās, bet izmaiņu nav.
Cilvēks ir pasaules centrā,
pasaules centrs ir visuma perifērijā.
Aizsieniet mani ar lenti.
Aizsieniet mani, lai Mūžība neredzētu.

Viss ir pa pāriem kā šķirstā
Labais un Ļaunais ir mūsos līdz mirstam
Līdz viens no diviem gūst virsroku
Laikmets vai Mūžība

Viss ir pa pāriem kā šķirstā
Labais un Ļaunais ir mūsos līdz mirstam
Līdz viens no diviem gūst virsroku
Aktuāls vai paliekošs.

♫ Dziesma no albuma “Siltums”, 2013.

☰ Ierakstīts Rīgā, PKI studijā, 2013.